Православна Икона


Icфne de la Sainte Face du Sauveur non faite de main d'homme, par le p. Grйgoire Krug

Емилиja Ван Таак
ученица Леонида Успенског,
 води атеље иконописа.


Грчка реч « икона », у употреби у свим европским jезицима, значи слика, образ, изображење. Aли да ли можемо изобразити Бога коjи jе невидљив ?
Леонид Успенский

Добродошли на оваj саjт
Главни индекс